Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2013

mistily
mistily
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viapigmalion pigmalion
mistily
mistily
1725 2311 390
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapigmalion pigmalion
mistily
6633 7804 390
Reposted frommaaraw maaraw viapigmalion pigmalion
mistily
Kate Bush as a child.
Reposted fromemszi emszi viapigmalion pigmalion
mistily
3226 e1dc 390
Reposted fromsmacznie smacznie viapigmalion pigmalion
mistily
8534 4780 390
Reposted fromfruitlicious fruitlicious viapigmalion pigmalion
mistily
6287 f687 390
mistily
6669 19be 390
Reposted fromradykalna radykalna viapigmalion pigmalion
mistily
tu zasypiać jesiennie
Reposted fromcombibo combibo viapigmalion pigmalion
mistily
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
mistily
6214 d7bc 390
Reposted fromKingasToy KingasToy viapigmalion pigmalion
mistily
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello; dobra lekcja
mistily
mistily
6957 e680 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viapigmalion pigmalion
mistily
Inny przykład: zabiegana kobieta z trójką dzieci. Dom, praca, dom... Codziennie rano ma dokładnie 15 minut tylko dla siebie. Pije wtedy herbatę w fotelu, który jest ustawiony tyłem do okna. ''I o czym pani myśli przez te 15 minut?'' ''Patrzę na przybrudzone ściany i widzę, że trzeba zrobić remont'' - mówi. ''Co dalej?'' - pytam. ''Że pewnie zabraknie na remont pieniędzy, że muszę wziąć więcej prac zleconych, że mąż jak zwykle ma to w nosie, że wszystko na mojej głowie i że nie daję sobie rady w życiu''. Pięknie.

Tymczasem gdyby odwróciła ten fotel i usiadła twarzą do okna, zobaczyłaby okazały dąb, kawałek parku, ptaki. Wiem, bo widziałam to jej okno. Miałaby 15 minut przyjemności. Ale nie przyszło jej do głowy, żeby odwrócić fotel. Osoby, które to potrafią, są szczęśliwsze.

Odwrócić fotel. Brzmi to dość naiwnie.

Bo życie nie jest tak skomplikowane. Warto skupiać się na rzeczach małych, osiągalnych. Wielu ludzi oczekuje wielkich radości, fundamentalnych satysfakcji życiowych. ''Dopiero wtedy będę szczęśliwy''. A o takie wydarzenia trudno. Ten maksymalizm oczekiwań to też wynik treningu z dzieciństwa. Wolno się cieszyć z szóstki z matematyki, ale z głupiej czwórki - nie ma powodu. Radość ma być głęboko uzasadniona, inaczej jest nieuprawniona. W dorosłym życiu powielamy ten schemat, bo uważamy, że jak się będziemy cieszyć z drobiazgów, to niczego nie osiągniemy.
— Ewa Trzebińska
Reposted fromciasteczko7 ciasteczko7 viapigmalion pigmalion
mistily
3861 6681 390
Dog&baby
mistily
6400 c3f8 390
Reposted fromfarba farba viapigmalion pigmalion
mistily
0167 0d9a 390
Reposted fromdailylife dailylife viapigmalion pigmalion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl