Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2013

mistily
8029 fc3b 390
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viapigmalion pigmalion
mistily
4296 6615 390
Reposted fromsoulforme soulforme viapigmalion pigmalion

September 01 2013

mistily
2608 7751 390
Reposted fromlittlefool littlefool viapigmalion pigmalion
mistily
2101 177a 390
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik viapigmalion pigmalion
mistily
Jestem za blisko, żeby mu się śnić.
— Szymborska
Reposted frompoppyseed poppyseed viapigmalion pigmalion
mistily
mistily
Reposted frommarysia marysia viapigmalion pigmalion
mistily
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtereseek tereseek viapigmalion pigmalion
mistily
8889 9677 390
Reposted fromClary Clary viapigmalion pigmalion
mistily
jestem zadziwiony liczbą ludzi, która chodzi do komunii. Tak sobie zawsze myślę, że oni muszą mieć, cholera, niezłe samopoczucie. Ja - zakładając, że poszedłbym do spowiedzi i wypełnił jej warunki: żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy - to gdybym tak trzy razy poszedł i trzy razy wracał z tym samym, bo znowu się upiłem i znowu się gapiłem na gołe cycki w internecie, to nie czułbym się z tym dobrze. Bo tak za każdym razem klękać i klepać to samo? Już nie mówię o rzeczach, których nie uważam za grzech, a oni każą się z tego spowiadać. I jak mam się spowiadać, gdy ksiądz pogonił moją żonę z konfesjonału, bo kazał przysiąc, że już nigdy nie będzie stosować antykoncepcji? Co zostaje komuś wychowanemu w katolicyzmie? Przymknąć oko? Powiedzieć: wiem, że wy to uważacie za grzech, ale ja nie uważam i nie będę się z tego spowiadał? No to już sobie trochę bimbamy. Dlatego tak mnie zastanawia ta masa ludzi, którzy chodzą do komunii. Żyją bez grzechu?
— Maciej Stuhr w DF
Reposted frompabloo06 pabloo06 viapigmalion pigmalion
mistily
5044 6dab 390
Reposted fromrooms rooms viapigmalion pigmalion
mistily
5885 a1c2 390
Reposted fromMiura Miura viapigmalion pigmalion
mistily
2894 e606 390
Reposted frombookinistka bookinistka viapigmalion pigmalion
mistily
 Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.
Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.
[...]
Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.
Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata...
— Borszewicz
Reposted fromcountingme countingme viapigmalion pigmalion
mistily
7023 1347 390
Reposted fromIriss Iriss viapigmalion pigmalion
mistily
mistily
4017 6864 390
Reposted fromcountingme countingme viapigmalion pigmalion
mistily

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viapigmalion pigmalion
mistily
5262 7aef 390
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viapigmalion pigmalion
3375 ed51

THE HUMANS DO IT ALL THE TIME, IT MEANS YOU’RE A GOOD BOY

Reposted fromfoxgallagher foxgallagher viapigmalion pigmalion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl